Vergoedingen & tarieven

 

Vergoeding door de verzekeraar

Het basispakket van de zorgverzekering bevat 3 uur dieetadvisering. De consulten worden vergoed, maar dit valt eerst onder het eigen risico. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing. Een aantal zorgverzekeraars heeft in de aanvullende zorgverzekeringspakketten consulten bij de diëtist opgenomen. Bekijk hiervoor uw polis. 

Bij Beau heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De dieetbehandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekering. Indien u niet (meer) voor een vergoeding in aanmerking komt, wordt de rekening rechtstreeks naar u gestuurd. Dit zal ten alle tijde tijdig worden aangegeven bij u.

De 3 behandeluren wordt onderverdeeld in een 60 minuten intakegesprek en 3 tot 4 vervolgconsulten. Er is een mogelijkheid om een vervolgconsult maar 15 minuten te laten duren. Zo kan de cliënt meerdere malen op het spreekuur komen. 

Ketenzorg

Wanneer er sprake is van Diabetes, COPD of cardiovasculaire aandoeningen worden de consulten vergoed vanuit de ketenzorg. Deze vergoeding valt niet onder het eigen risico. De huisarts vertelt u of u onder de ketenzorg valt. 

Directe Toegankelijkeheid Diëtetiek.

Het is mogelijk om zonder verwijsbrief een afspraak bij mij te maken.

Tarieven

Zoals vermeld wordt vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed. Dit tarief wordt door de zorgverzekeraar vastgesteld. Indien uw volledige vergoeding is gedeclareerd, hanteert Bij Beau een tarief van € 17.00 per kwartier. 

Consult

Duur in minuten 

Tarief 

Intakegesprek

60 

€68.00

Individueel dieetvoorschrift*

15 tot 30

€17.00-€ 35.00

Vervolgconsult 

15 

€17.00

Vervolgconsult

30

€ 35.00

*Indien er meer tijd nodig is voor het intakegesprek of voor het uitwerken van een individueel dieetvoorschrift, denk aan het maken van een voorbeeldmenu, wordt deze tijd in rekening gebracht. 

  • Een afspraak dient uiterlijk 24uur van te voren te worden afgemeld. Bij het niet tijdig afmelden wordt de no-show rekening gestuurd naar de cliënt. Het bijhorende tarief is €17.00 per kwartier. De zorgverzekeraar vergoed dit niet. 

Aanvraagformulier