De werkwijze

 

Ieder persoon is anders. Niet alleen lichamelijk, maar we hebben allemaal een andere beginsituatie. Ieder persoon heeft dus een persoonlijk en specifiek voedings- of dieetadvies nodig, wat op maat is samengesteld o.b.v. het leefpatroon van de cliënt. 

In onderstaande alinea’s wordt een beeld geschetst hoe een gesprek gemiddeld is opgebouwd. Het gesprek wordt volledig ingedeeld naar de persoonlijke wensen. 

Het intakegesprek (60 minuten)

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar, komt de hulpvraag aan bod en bespreken we de klachten, wensen en behoeften. Zaken als eetgewoonten, leefpatroon en medische factoren bespreken we. We stellen samen een haalbaar doel op. In dit gesprek krijg je direct een persoonlijk en op maat gemaakt advies op jouw hulpvraag en op het doel wat we gesteld hebben. Er is een mogelijkheid om tijdens het gesprek ook vragen te stellen. 

Aan het einde van het gesprek bepalen we samen of een vervolgconsult noodzakelijk of wenselijk is en maken we desgewenst een afspraak. 

 

Het vervolgconsult (15 of 30 minuten)

In het vervolgconsult bespreken we de vorderingen, de obstakels en de vragen die u eventueel heeft gekregen in de eerste aanpassingen van uw leefstijl. We besteden aandacht aan het verruimen van de kennis over voeding en vertalen alle zaken naar de persoonlijke situatie. 

Het aantal contactmomomenten en de duur van het gesprek is geheel afhankelijk van de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt. De ene cliënt heeft aan één vervolgconsult genoeg, de ander wil graag vaker op het spreekuur komen ter controle. De duur van het gesprek is 15 of 30 minuten. 

Wanneer de beoogde doelen zijn behaald of je bent in staat om zelfstandig de gegeven tips en adviezen op te volgen, dan wordt de behandeling beëindigd. Op een later moment kan er altijd weer een afspraak gemaakt worden. 

  • Voor het maken van een afspraak mag het aanvraagformulier aan de zijkant of onderaan de pagina worden ingevuld. 

Aanvraagformulier